Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
RIR Næring

Bare rent trevirke på bålet

23. juni feirer vi midtsommer med bålkos for store og små. Men kast ikke helse- og miljøskadelig avfall på bålet. Kort sagt kan et lovlig sankthansbål inneholde bare tørt, reint og ubehandlet trevirke. Alt annet er forbudt.

Dessverre har det vært tradisjon for å kombinere bålkos med avfallsbrenning på norske santhansbål. Mange har benyttet den lokale midtsommerfesten med bålbrenning til å kvitte seg med skrot etter å ha ryddet i loft og garasjer. Dermed har både gamle møbler, malt og impregnert rivingsavfall, plaststoler, klær og andre tekstiler, madrasser, bildekk og ikke minst gamle båter havnet på bålet. Alt dette er både farlig og forbudt.

Ulovlig-sthansbaal-2-1200x628.png

Nei, slik skal ikke et St. Hansbål se ut. (foto: Molde brann- og redningstjeneste)

-Forurensingsloven inneholder et generelt forbud som gjør at man ikke kan brenne avfall utenom i spesielle forbrenningsanlegg. Det er faktisk enklere å opplyse om hva folk har lov til å brenne på sankthansbålet, enn å lage ei liste over hva som er forbudt. Bare tørt, reint trevirke og tørr halm kan legges på bålet, pluss litt tørt papir til opptenning, opplyser fagansvarlig Anne Melbø ved Miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

-Hvorfor?

-Den viktigste begrunnelsen er faktisk at avfall er en ressurs, og vi har gode ordninger for avfallshåndtering i Norge. Svært mye kan gjenvinnes og bli til nye, nyttige produkt. Resten skal brennes i profesjonelle anlegg som produserer energi i form av varme.
Anne-Melb__.png

Den andre begrunnelsen er at bålbrenning fører til helse- og miljøskadelige røykutvikling.
-Ufullstendig forbrenning av organisk materiale fører til utslipp av en stor gruppe kjemiske forbindelser som kalles PAH (polysykliske aromatiske hydrokarboner). Noen av disse er giftige, arvestoffskadelige eller kreftfremkallende. Privat vedfyring og forbrenning i småovner er eksempel på ufullstendig forbrenning, og sistnevnte slipper ut 200.000 - 500.000 ganger mer PAH enn et profesjonelt forbrenningsanlegg. Bålbrenning er den verst tenkelige formen for ufullstendig forbrenning, og slipper følgelig ut enda mer PAH.

-Hva skjer dersom noen kaster for eksempel en madrass på sankthansbålet?
- Det er ikke uten grunn at det er forbudt. Madrasser kan inneholde skumplast som er laget av polyuretan. Når polyuretan brenner utvikles røyk som inneholder helseskadelige gasser, og dessuten blåsyre og kullos (karbonmonoksid). Konsekvensen av å puste inn dette kan være hjerneskade og i verste fall død.

-Hva med impregnert tre?
-Impregnert tremateriale kan inneholde tungmetall, og forurensingene som følge av bålbrenning kommer både i form av helseskadelig gass i røyken og giftig aske, sier Anne Melbø.

Men selv om sankthansbålet bare består av reint trevirke, kan ikke hvem som helst brenne sankthansbål hvor som helst. Mange kommuner, blant andre Molde, har lokale forskrifter som stiller krav om søknad for privatpersoner eller organisasjoner som ønsker å feire sankthans med bålbrenning. Dette forvaltes av Molde brann- og redningstjeneste, som også har ansvar for kommunene Midsund, Aukra, Nesset og Eide.

-Alle må søke og vi stiller krav med hensyn til brannfare, sikker avstand fra bygninger, veger, kraftlinjer og annen infrastruktur, hensyn til naboer og dessuten at bålet ikke må inneholde noe som er forbudt å brenne. Avfallsbrenning er forbudt, og vi tillater bare rent trevirke på bålet, sier Steinar Flusund ved Molde brann- og redningstjeneste.

-Foretar brannvesenet inspeksjon av sankthansbål, og har det forekommet at bål har blitt stoppet?
-Ja, vi inspiserer både på eget initiativ, og på grunnlag av tips fra publikum. Noen bål ble nektet tent i fjor. Vi hadde tilfeller av bål som lå for nært kraftlinjer og bål som inneholdt avfall, sier Steinar Flusund.