Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
RIR Næring

Farlig avfall og grovavfall

I april kommer vi på en ny innsamlingsrunde, også denne gangen med tilbud om hjemmehenting.

Hjemmehenting

For hvert stopp på innsamlingsruta har vi muligheten til å utføre opp til fem hjemmebesøk i nærområdet. Tilbudet er beregnet på dere som av ulike grunner ikke selv klarer å bringe avfallet til stoppestedet for innsamlingsbilen.

Hvert besøk vil koste kr. 200,-, og må betales med kort på stedet.

Bestilling av hjemmebesøk skjer på telefon 71 21 34 50 senest tre dager før innsamlingsdagen. Siden tilbudet er begrenset kan det lønne seg å være tidlig ute. Hjemmebesøkene tildeles etter først-til-mølla-prinsippet.

Kjørerute

Som vanlig vil kjøreplanen komme i postkassen uka før oppstart, og blir i tillegg annonsert i Romsdals Budstikke og Tidens Krav.

Hva tar vi i mot?

Vi tar i mot det du måtte ha stående av farlig avfall fra husholdning. Du kan også komme til bilen med elektriske artikler i alle størrelser, samt grovavfall opp til 200 kg.

Farlig avfall

Det vil blant annet si spillolje, malingsrester, spraybokser, batterier, plantevernmidler og løsemidler. Tomme malingsspann kan vi også ta. Landbruk og næringsliv kan levere spillolje og batterier gratis.

Elektriske artikler

Alle artikler som bruker strøm, enten fra stikkontakt eller batteri, skal behandles som farlig avfall. Derfor tar vi også med disse på innsamlingsrundene våre. Utenom innsamlingsrundene kan elektriske artikler leveres tilbake til forhandler eller våre miljøstasjoner.

Grovavfall

Med grovavfall mener vi for eksempel møbler, sykler, og annet husholdningsavfall som er for stort til at du får det i dunken. I stedet for å kjøre til miljøstasjonen får dere her en mulighet til å bli kvitt det litt nærmere hjemmet.

Tilbudet er begrenset til ca. 200 kg per hustand.

Vi har ikke anledning til å ta i mot hageavfall, matavfall, vinduer, byggeavfall, eternittplater eller bildekk.

Resten av året

Farlig avfall kan leveres helt gratis til våre gjenvinningsstasjoner, i tillegg til enkelte andre returpunkt som er godkjent for mottak av slikt avfall. Se vår oversikt  for å finne hvor ditt nærmeste returpunkt ligger.