Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
RIR Næring

Henteordning for glass- og metallemballasje

Høsten 2017 innførte vi henteordning for glass- og metallemballasje.

Da fikk alle husstandene en ekstra avfallsdunk som blir tømt hver åttende uke.

Når blir dunken tømt?

Hvilke dager vi kommer til å hente på din adresse kan du sjekke på www.rir.no/hentekalender, eller i appen Min renovasjon.

Rett i dunken

Glass- og metallemballasje skal kastes rett i dunken, uten noen pose. Om du samler i pose på kjøkkenet før du tar den med deg ut, så må den tømmes i dunken. Da kan du bruke posen om igjen, eller levere den i plastinnsamlinga.

Hva skal i dunken?

Emballasje er et viktig ord. Det som skal i dunken er flasker, glass som har vært brukt til syltetøy eller barnemat, hermetikkbokser, aluminiumsformer og -begere, sølvpapir, telysholdere og lignende. Annet glass og skrapmetall må puttes i restavfall eller leveres til gjenvinningsstasjonen. På den dunken vi leverer ut vil det stå en oversikt på innsiden av lokket over hva du kan kaste i dunken og ikke.

Hva med returpunktene?

RIR samler i dag inn glass- og metallemballasje fra returpunkt ved butikker og andre sentrale steder. Med innføring av henteordning blir mange av disse returpunktene overflødige og vil bli fjernet. Flere forsvinner allerede fra i høst.
På denne måten håper vi også å få bukt med forsøplingsproblematikken som dessverre følger med enkelte av disse returpunktene.

Spørsmål?

Kontakt oss på rir@rir.nowww.facebook.no/rir.no eller telefon 71 21 34 50.