Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
RIR Næring

Priser

De fleste avfallstyper kan du levere gratis til våre gjenvinningsstasjoner.

Dette må du betale for

Restavfall, treverk og gips må man betale for å få levere. Ved levering til anlegget vårt i Årødalen er minsteprisen kr. 110,- (t.o.m. 100 kg) og deretter kr. 1,06 pr. kg. over 100 kg.
På de andre gjenvinningsstasjonene er prisen kr. 100,- per kubikk.

Dette kan du levere gratis

For private husholdninger er det gratis å levere følgende fraksjoner til gjenvinningstasjonene:
Papir
Papp
Plastemballasje
Glass- og metallemballasje
Klær og andre tekstiler
Isopor
Hageavfall (inntil 200 kg)
Metall
Hvitevarer
Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall)
Lysrør/sparepærer
Batterier
Bilbatterier
Farlig avfall (inntil 1000 kg)
Impregnert treverk

Når det gjelder lysrør og sparepærer, EE-avfall og batterier, kan dette også leveres gratis hos forhandlere av slike produkter. Bildekk leveres hos forhandler.

Eternitt skal pakkes inn i tett plast før levering.