Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
RIR Næring

Aukra kommune

Ingressen kommer her

Her kan du levere:

Glass: (G) Metall: (M) Farlig avfall: (F) Tekstiler: (T)

G-M-T-F  - Rothaugen gjenvinningsstasjon
G-M-T-F  - Falkhytten v/Coop
G-M          - Falkhytten v/Spar
G-M-F      - Holling Bygg