Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
RIR Næring

Eide kommune

Her kan du levere:

Glass: (G) Metall: (M) Tekstiler: (T) Farlig avfall: (F)

Gjenvinningsstasjonen v/Svanpro: G-M-T-F
Eide sentrum: G-M
Eide Rimi: G-M-T
Vevang Coop Marked: G-M-F
Skjelvik Bil: T