Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
RIR Næring

Fræna kommune

Her kan du levere

Glass: (G) Metall: (M) Tekstiler: (T) Farlig avfall: (F)

Varhol gjenvinningsstasjon: G-M-T-F
Aureosen skole: G-M
Kiwi Malmefjorden: G-M
Moa Bunnpris: G-M-F
Prix Eidem: G-M
Tornes Coop: G-M
Bud pumpestasjon: G-M-T
Bud Best: F
Hustad Joker: G-M
Farstad Coop Prix: G-M
Farstad Best: F