Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
RIR Næring

Gjemnes kommune

Her kan du levere

Glass: (G) Metall: (M) Tekstiler: (T) Farlig avfall: (F)

Gjemnes gjenvinningsstasjon: G-M-T-F
Batnfjordsøra: G-M-T
Bunnpris Angvik: G-M-F
Joker Torvikbukt: G-M-F
Lars Sorthe AS Osmarka: G-M
Bergsøy v/ Ungdomshuset: G-M
Flemma: G-M