Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
RIR Næring

Midsund kommune

Her kan du levere

Glass: (G) Metall: (M) Tekstiler: (T) Farlig avfall: (F)

Midsund gjenvinningsstasjon v/ Miljøtransport: G-M-T-F
Fergekaia, Solholmen: G-M
Best Midsund: F
Butikksenteret, sentrum: G-M