Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
RIR Næring

Nesset kommune

Her kan du levere

Glass: (G) Metall: (M) Tekstiler: (T) Farlig avfall: (F)

Gjenvinningsstasjonen Bersåshaugen: G-M-T-F 
Brannstasjonen Eidsvåg: G-M-T
Coop Eresfjord: G-M-F
Coop Vistdal: G-M-F
Eidsvåg Sentrum: G-M-T
Eikesdal: G-M
Ranvika: G-M