Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
RIR Næring
RIR-bygningen-650px.jpg

Om RIR

Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap (RIR) tar seg av renovasjon i Molde, Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund og Nesset.

RIR er et interkommunalt selskap som har 7 medlemskommuner med ca 50.000 innbyggere og er organisert etter lov om interkommunale selskap. RIR tar seg av innsamling av husholdningsavfall fra ca 20.000 abonnenter. Dette arbeidet utføres av 1 entreprenør. Selskapet har en årsomsetning på ca 95 millioner.

RIRs anlegg i Årødalen er det største deponiet for avfall i fylket. RIR organiserer kildesortering og har gjenvinningsstasjoner i alle medlemskommunene. Restavfall, papir, matrester og plastemballasje blir hentet hos abonnenten, mens glass, farlig avfall, klær/sko og metallemballasje bringes av abonnenten til returpunkter eller gjenvinningsstasjonene.

RIR har i dag 30 ansatte. Alt arbeid med innsamling utføres av entreprenører. RIR eies av medlemskommunene og er deres redskap for håndtering av avfall.

RIR er sertifisert etter standardene ISO 14001 og ISO 9001.