Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
RIR Næring

Gjenvinningsoperatør

RIR søker en ny medarbeider til drift av gjenvinningsstasjonene våre.

Arbeidet består i å motta avfall, veilede kunder, håndtere betal­ing og holde orden på stasjonene. Jobben omfatter noe bruk av hjullaster.

Stillingen inngår i et team som skal drive gjenvinningsstasjoner i Molde, Aukra, Fræna, Gjemnes og Nesset. Arbeidssted vil der­for variere mellom de fem stasjonene. Arbeidstiden reguleres av åpningstiden på stasjonene.

Søker må ha maskinførerbevis for hjullaster, være serviceinnstilt og komfortabel med å jobbe selvstendig. Erfaring med kundebe­handling er en fordel. Fagbrev i gjenvinningsfaget er ønskelig, men ikke påkrevd.

Søknad med cv sendes på epost til rir@rir.no senest 16. juni.