Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
RIR Næring

Lederstilling i RIR

RIR IKS har mange store prosjekter i årene som kommer. Vi trenger å styrke oss på ledelse av disse.

Vi søker derfor etter en leder med erfaring fra drift av bygge- eller utviklingsprosjekter. Prosjektlederen vil inngå i ledergruppen.

Vi trenger en person som kan innfri våre forventninger om:

  • å kunne sørge for framdrift i henhold til etablerte planer
  • å holde seg innenfor de økonomiske rammene
  • å vedlikeholde et godt arbeidsmiljø
  • å se sitt ansvar som en del av helheten
  • å bidra til en positiv videreutvikling av selskapet

Kompetanse som kan være relevant:

  • Siv.ing./ing.
  • Prosjektledelse
  • Bedriftsøkonomi

Som medarbeider i RIR kommer du inn i en bransje i sterk utvikling og stor offentlig interesse. Bedriften har en sterk miljøprofil. RIR er sertifisert etter ISO 9001 og 14001, internasjonale standarder for kvalitet og miljø som er med på å sette rammer for stillingen.

For mer informasjon om stillingen kontakt daglig leder Jan-Egil Korseberg på telefon 905 13 996, eller epost jek@rir.no.

Søknad sendes på epost rir@rir.no innen 16. oktober.

Om RIR

Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap (RIR) har ansvaret for husholdningsrenovasjon i eierkommunene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde og Nesset. Selskapet har 30 ansatte. RIR har i tillegg to datterselskap, RIR næring AS og RIR transport AS. Hovedkontoret ligger i Årødalen i Molde