Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
RIR Næring

Representant­skapet

Medlemmene i representantskapet velges blant de folkevalgte i eierkommunene. Hver kommune har to representanter, med unntak av Molde som har tre. Representantskapet ledes av Thorbjørn Myhre fra Molde.


Medlemmer 2016-2020

Aukra Helge Kjøll jr.
  Bernhard Riksfjord
   
Eide Birgit Dyrhaug
  Egil Strand
   
Fræna Tove Henøen
  Sten Jensen
   
Gjemnes   Heidi Hogset
  Knut Sjømæling
   
Midsund Odd Helge Gangstad
  Frits Inge Godø
   
Molde Kjell H. Danielsen
  Thorbjørn Myhre
  Gerda Tolaas
   
Nesset Rolf Jonas Hurlen
  Anders Torvik
   

Møteplan 2015

27. mars Innkalling Protokoll
2. okt. Innkalling Protokoll

Møteplan 2014