Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
RIR Næring

Selskapsavtale og forskrifter

De førende dokumentene for RIRs virksomhet.

Selskapsavtale

Vedtatt i medhold av lov om interkommunale selskaper av 29.01.1999. Sist endret 25.11.2011. 
Selskapsavtale RIR IKS

Renovasjonsforskrift

Forskriften trådte i kraft 11.07.2013
Forskrift for tvungen renovasjon i RIR-kommunene

Retningslinjer for miljø-, kvalitets- og HMS-arbeidet