Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
RIR Næring

Priser

Det er ulike priser fra kommune til kommune. Det skyldes at de fleste kommunene velger å ha et påslag på våre priser for å dekke inn egne administrasjonskostnader.

Pris for standardabonnement 2016

Aukra kr. 3445,-
Eide kr. 4440,-
Fræna kr. 3504,-
Gjemnes kr. 4394,-
Midsund kr. 4379,-
Molde kr. 3800,-
Nesset kr. 3911,-

Alle prisene er inkludert merverdiavgift

Du kan gjøre ulike tilpasninger av abonnementet ditt, som å øke størrelsen på dunkene, inngå kompostavtale eller dele abonnement med en nabo. Dette er endringer som virker inn på hva du betaler.
Følg lenken på hvert kommunenavn for mer utfyllende priser for hver kommune.

Ulik pris på ulikt avfall

Dersom du ønsker å øke størrelsen på dunkene vil du oppdage at det er ulike priser på de forskjellige dunkene. Den dyreste dunken du har er den for restavfall, mens den billigste er for papir. Disse prisforskjellene har vi for at det skal lønne seg å sortere best mulig.