Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
RIR Næring

Priser

Det er ulike priser fra kommune til kommune. Det skyldes at de fleste kommunene velger å ha et påslag på våre priser for å dekke inn egne administrasjonskostnader.

Du kan gjøre ulike tilpasninger av abonnementet ditt, som å øke størrelsen på dunkene, inngå kompostavtale eller dele abonnement med en nabo. Dette er endringer som virker inn på hva du betaler.
Følg lenken på hvert kommunenavn for mer utfyllende priser for hver kommune.

Ulik pris på ulikt avfall

Dersom du ønsker å øke størrelsen på dunkene vil du oppdage at det er ulike priser på de forskjellige dunkene. Den dyreste dunken du har er den for restavfall, mens den billigste er for papir. Disse prisforskjellene har vi for at det skal lønne seg å sortere best mulig.

Aukra kommune

Produkt Størrelse, hentefrekvens                  Pris
Fastgebyr pr. boenhet   1293,-
Fastgebyr hybel (dersom deler dunker med hovedenhet)   824,-
Fastgebyr hytter   706,-
     
Restavfall 140 l, hver 14. dag 622,-
  240 l, hver 14. dag 1030,-
Matavfall 80 l, hver 14. dag 517,-
  140 l, hver 14. dag 890,-
Papiravfall 140l, hver 4. uke 154,-
  240 l, hver 4. uke 246,-
Plastavfall 140 l sekk, hver 4. uke 118,-
  240 l sekk, hver 4. uke 162,-

Eide kommune

Produkt Størrelse, hentefrekvens                  Pris
Fastgebyr pr. boenhet   1713,-
Fastgebyr hybel (dersom deler dunker med hovedenhet)   935,-
Fastgebyr hytter   1090,-
     
Restavfall 140 l, hver 14. dag 755,-
  240 l, hver 14. dag 1250,-
Matavfall 80 l, hver 14. dag 626,-
  140 l, hver 14. dag 1080,-
Papiravfall 140 l, hver 4. uke 188,-
  240 l, hver 4. uke 299,-
Plastavfall 140 l sekk, hver 4. uke 144,-
  240 l sekk, hver 4. uke 198,-

Fræna kommune

Produkt Størrelse, hentefrekvens              Pris
Fastgebyr pr. boenhet   1645,-
Fastgebyr hybel (dersom deler dunker med hovedenhet    898,- 
Fastgebyr hytter    1049,- 
     
Restavfall  140 l, hver 14. dag  726,- 
  240 l, hver 14. dag  1172,- 
Matavfall  80 l, hver 14. dag  604,- 
  140 l, hver 14. dag  1039,-
Papiravfall  140 l, hver 4. uke 180,- 
  240 l, hver 4. uke  288,-
Plastavfall  140 l sekk, hver 4. uke  138,- 
  240 l sekk, hver 4. uke 190,-

Gjemnes kommune

Produkt Størrelse, hentefrekvens                Pris
Fastgebyr pr. boenhet   1713,-
Fastgebyr hybel (dersom deler dunker med hovedenhet)   865,-
Fastgebyr hytter   1090,-
     
Restavfall 140 l, hver 14. dag 755,-
  240 l, hver 14. dag 1251,-
Matavfall 80 l, hver 14. dag 628,-
  140 l, hver 14. dag 1081,-
Papiravfall 140 l, hver 4. uke 188,-
  240 l, hver 4. uke 298,-
Plastavfall 140 l sekk, hver 4. uke 143,-
  240 l sekk, hver 4. uke  

Midsund kommune

Produkt Størrelse, hentefrekvens                   Pris
Fastgebyr pr. boenhet    1740,- 
Fastgebyr hybel (dersom deler dunker med hovedenhet)    838,- 
Fastgebyr hytter    994,- 
     
Restavfall  140 l, hver 14. dag  741,- 
  240 l, hver 14. dag  1186,- 
Matavfall  80 l, hver 14. dag  604,- 
  140 l, hver 14. dag  1013,- 
Papiravfall  140 l, hver 4. uke 133,- 
  240 l, hver 4. uke 188,- 
Plastavfall  140 l sekk, hver 4. uke 70,- 
  240 l sekk, hver 4. uke  88,-

Molde kommune

Produkt Størrelse, hentefrekvens              Priser
Fastgebyr pr. boenhet   1816,-
Fastgebyr hybel (dersom deler dunker med hovedenhet   877,-
Fastgebyr hytter   1027,-
     
Restavfall 140 l, hver 14. dag 719,-
  240 l, hver 14. dag 1150,-
Matavfall 80 l, hver 14. dag 585,-
  140 l, hver 14. dag 981,-
Papiravfall 140 l, hver 4. uke 129,-
  240 l, hver 4. uke 183,-
Plastavfall 140 l sekk, hver 4. uke 68,-
  240 l sekk, hver 4. uke 85,-

Nesset kommune

Produkt Størrelse, hentefrekvens               Priser
Fastgebyr pr. boenhet   1570,-
Fastgebyr hybel (dersom deler dunker med hovedenhet)   856,-
Fastgebyr hytter   999,-
     
Restavfall 140 l, hver 14. dag 693,-
  240 l, hver 14. dag 1146,-
Matavfall 80 l, hver 14. dag 575,-
  140 l, hver 14. dag 990,-
Papiravfall 140 l, hver 4. uke 171,-
  240 l, hver 4. uke 274,-
Plastavfall 140 l sekk, hver 4. uke 131,-
  240 l sekk, hver 4. uke 181,-