Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
RIR Næring

Naturligavis

Naturligavis er en informasjonsavis fra RIR. Den kommer ut fire ganger i året og sendes til alle beboere i vårt område.

Nr. 3-2017

Nå vil RIR starte innsamling av glass- og metallemballasje hjemme hos abonnentene. Utkjøring av nye dunker er i gang. Kunder som leverer avfall til gjenvinningsstasjonene må heretter bruke gjennomsiktige sekker, eller være forberedt på at sekkene må åpnes og tømmes på stasjonen. I denne utgaven tar vi også en gjennomgang av regelverket rundt håndtering av asbest.

Last ned nr. 3-2017

Nr. 2-2017

Det er hagetid, og for mange betyr det også kompostering både av matavfall og hageavfall. Derimot er det enkelte arter som ikke bør hverken komposteres eller leveres som hageavfall. Vi snakker om uønskede arter som må leveres til destruksjon for å hindre spredning.

Last ned nr. 2-2017

Nr. 1-2017

Det går mot vår og det er tid for å rydde bort plast og annet avfall som forsøpler strendene våre. Mikroplast truer livet i havet, og i de store havene flyter det store øyer av plast. Plast som leveres i RIRs innsamlingsordninger går derimot til miljøvennlig gjenvinning.

Last ned nr. 1-2017

Nr. 4-2016

I denne utgaven av Naturligavis kan du lese om hva som skjer med matavfallet. Du kan også lese om Klimafestivalen § 112 i Molde som arrangeres 18. - 28. januar.

Nr. 3-2016

Med høsten kommer endringer i renovasjonen din. RIR skifter samarbeidspartner på innsamlingen, og starter å hente bioavfall hver fjortende dag. Enkelte vil få ny hentedag for avfall, og alle vil få endret hentemønster.

Last ned nr. 3-2016