Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
RIR Næring

Naturligavis

Naturligavis er en informasjonsavis fra RIR. Den kommer ut fire ganger i året og sendes til alle beboere i vårt område.

Nr. 1-2018

Pusse opp i sommer? Naturligavis gir deg råd om kildesortering ved små og større oppussingsprosjekter. Vær særlig forsiktig med asbest. Vi tar i mot asbest, men har strenge krav for hvordan den skal pakkes inn og transporteres.

Last ned nr. 1-2018

Nr. 4-2017

Klær er ressurser, ikke avfall. Fretex forteller om hva de kan ta i mot og hva de gjøre med det. Mye av emballasjen vi bruker har merker som forteller hvordan vi skal sortere, Naturligavis gir deg oversikten over noen av de viktigste.

Last ned nr. 4-2018

Nr. 3-2017

Nå vil RIR starte innsamling av glass- og metallemballasje hjemme hos abonnentene. Utkjøring av nye dunker er i gang. Kunder som leverer avfall til gjenvinningsstasjonene må heretter bruke gjennomsiktige sekker, eller være forberedt på at sekkene må åpnes og tømmes på stasjonen. I denne utgaven tar vi også en gjennomgang av regelverket rundt håndtering av asbest.

Last ned nr. 3-2017

Nr. 2-2017

Det er hagetid, og for mange betyr det også kompostering både av matavfall og hageavfall. Derimot er det enkelte arter som ikke bør hverken komposteres eller leveres som hageavfall. Vi snakker om uønskede arter som må leveres til destruksjon for å hindre spredning.

Last ned nr. 2-2017