Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
RIR Næring

Naturligavis

Naturligavis er en informasjonsavis fra RIR. Den kommer ut fire ganger i året og sendes til alle beboere i vårt område.

Nr. 1-2017

Det går mot vår og det er tid for å rydde bort plast og annet avfall som forsøpler strendene våre. Mikroplast truer livet i havet, og i de store havene flyter det store øyer av plast. Plast som leveres i RIRs innsamlingsordninger går derimot til miljøvennlig gjenvinning.

Last ned nr. 1-2017

Nr. 4-2016

I denne utgaven av Naturligavis kan du lese om hva som skjer med matavfallet. Du kan også lese om Klimafestivalen § 112 i Molde som arrangeres 18. - 28. januar.

Nr. 3-2016

Med høsten kommer endringer i renovasjonen din. RIR skifter samarbeidspartner på innsamlingen, og starter å hente bioavfall hver fjortende dag. Enkelte vil få ny hentedag for avfall, og alle vil få endret hentemønster.

Last ned nr. 3-2016

Nr. 2-2016

Når sankthansbålet skal tennes er det viktig å være klar over hva man kan brenne, og hva som ikke hører hjemme på bålet i det hele tatt. I Årødalen har RIR fått et nytt tilbud om innlevering av IT-materiell som sikrer trygg makulering.  Dette og mer i årets andre utgave av Naturligavis.

Last ned nr. 2-2016

Nr. 1-2016

Visste du at det aller meste du leverer til gjenvinningsstasjonen er gratis? I dette nummeret av Naturligavis får du oversikten over hvordan du sorterer når du skal til gjenvinningsstasjonen og hvilke avfallstyper du må betale for. Du får også en gjennomgang av de nye sorteringskravene fra EU, og begrepet sirkulærøkonomi.

Last ned nr. 1-2016