Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
RIR Næring

Rauma

Vi ønsker Rauma velkommen til RIR. I løpet av 2019 vil innbyggerne få nytt renovasjonsutstyr, og det blir lagt til rette for økt kildesortering.

Beholdere til avfall

I mai starter vi utlevering av trilledunker til innbyggerne i Rauma. I tillegg til dagens dunk til papir, vil hustandene få dunker til restavfall, matavfall og glass- og metallemballasje. Innen utgangen av juni skal alle ha fått dunker. Vær oppmerksom på at vi ikke starter tømming av dunker før i andre halvår, så fram til 1. juli må dere fortsette å bruke sekkene.

Dunkene vil være merket med adresse, så det skal ikke være noen tvil om hvilke dunker som hører til hvilken eiendom

Svarte sekker

De sekkene som er utdelt skal brukes fram til 1. juli. Deretter er det dunker som gjelder.

Tømmedager

Det blir ingen endringer i hvilken ukedag avfallet hentes. Det er de samme bilene og folkene som henter avfall på de samme dagene som før. Forskjellen vil være at de kommer oftere, slik at de henter matavfall i de ukene de ikke kjører restavfall. I tillegg vil det bli hentet glass- og metallemballasje hver åttende uke, på samme tømmedag som papir og plast.

Hentekalender

Det vil komme en hentekalender for andre halvår i posten. Etter hvert som trilledunkene blir levert ut, blir det mulig å få hentekalender og tømmevarsling i appen Min renovasjon. Samme informasjon finner du også her på nettsida vår. Hver oppmerksom på at eiendommen ikke vil vises i appen før renovasjonsutstyret er levert ut.