Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
RIR Næring

Rauma: Sekkeutdeling

Torsdag 16. mai starter RIR med utdeling av nye sekker til restavfall i Rauma kommune. 

De nye avfallsbeholderne vil ikke komme før etter sommeren.

På grunn av forsinket leveranse fra produsent blir RIR nødt til å utsette utdeling av avfallsbeholdere til innbyggerne til andre halvår. Beholderne som skal brukes til matavfall er levert til lager, men vi venter fortsatt på beholdere til restavfall og glass- og metallemballasje. Dermed velger vi å vente til over sommeren med å starte utlevering, slik at alle beholderne kommer samtidig.

Dunkene leveres ut område for område. Fra vi starter utdelingen vil det ta et par måneder før alle innbyggerne har fått det utstyret de skal ha. I denne perioden må innbyggerne fortsatt bruke sekker. Først når alle abonnenter har fått dunkene sine vil renovatørene gå over fra å hente sekker til å tømme dunker. 

For at ingen skal risikere å gå tom for sekker deler vi nye sekker nå i mai. Utdelingen skjer rute for rute på samme dag som det er papirtømming.

Den papirdunken som allerede står ute hos beboerne kommer ikke til å bli skiftet ut. I stedet vil vi de neste ukene gjøre en jobb for å registrere dem inn i vårt system.

Samtidig med at vi deler ut sekker vil vi også sjekke papirdunkene og merke dem med en strekkode og en rfid-brikke. Brikkene brukes til å koble dunken til riktig adresse i vårt kunderegister, appen «Min renovasjon» og vår hentekalender på nett. De gjør det også enklere for servicepersonell som skal skifte utstyr eller utføre reparasjoner å finne fram til riktig dunk. I de kommunene som allerede er med i RIR brukes brikken også til å registrere tømminger og følge opp renovatører.

Så om du ser en oransjekledd mann som snuser rundt papirdunken etter at renovasjonsbilen har passert, så er det sannsynligvis en av RIRs karer som er på oppdrag. Han kommer til å bruke lengre tid på runden enn renovasjonsbilen, så det er fint om innbyggerne lar papirdunken stå fremme til kvelds på den dagen de har papirtømming den neste måneden.

Spørsmål?

Kontakt oss på epost rir@rir.no eller tlf. 71 21 34 50. Du finner oss også på facebook.