Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
RIR Næring

Returpunkt

Rundt omkring i kommunene våre finner du containere for innsamling av glass- og metallemballasje, tekstiler og noen steder også farlig avfall.

Returpunktene er som oftest plassert i tilknytning til dagligvarebutikker eller bensinstasjoner. En full oversikt over returpunktene i din kommunene finner du i menyen.
Glass-og-metall.gif

Glass- og metallemballasje

Med glassemballasje mener vi flasker, syltetøyglass, barnematglass og lignende. På returpunktene våre vil vi ikke ha vindusglass, ildfast glass, krystall, porselen eller keramikk.

Metallemballasje er hermetikkbokser, importerte øl- og brusbokser, kaviar- og majonestuber, lokk av metall, sølvpapir og lignende. Annet metall som ikke er emballasje må leveres til gjenvinningsstasjonen eller en skraphandler. Tips: når gjenstanden er for stor til å gå gjennom åpningen på containeren så hører den ikke hjemme på returpunktet.
tekstiler.gif

Klær og tekstiler

Her kan du levere klær, sko, belter og leker som kan brukes om igjen. I Fretexcontaineren kan du også legge andre tekstiler som f.eks. sengetøy og gamle t-skjorter som kan bli pussefiller.  

På de forskjellige returpunktene våre kan du finne klescontainere fra to ulike aktører. Containere merket Fretex er utplassert av oss og tømmes av våre folk.

UFF er en organisasjon som har tillatelse av oss til å sette ut sine containere på returpunkt hvor vi ikke har Fretex-containere. De har selv gjort avtale med grunneier på returpunktet og besørger selv tømmingen av containerne.