Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
RIR Næring

Farlige avfall i vinduer

Det er ikke bare vinduer med pcb som skal behandles som farlig avfall når de skiftes ut. Det gjelder også vinduer med klorparafiner.

Hos RIRs gjenvinningsstasjoner sorterer vi ut klorparafinvinduer på samme måte som pcb-vinduer. Det gjør vi fordi disse må behandles som farlig avfall. I likhet med annet farlig avfall er det helt gratis for husholdningskunder å levere slike vinduer til miljøstasjonen.

Hva er klorparafiner?

Klorparafiner er en stoffgruppe som erstattet pcb da pcb ble forbudt. Disse stoffene har vært brukt som mykgjører i isolasjons- og tetningsmasse, maling og plast. De ble også benyttet som flammehemmende middel i plast, gummi og tekstiler.

I produksjonen av isolerglass ble klorparafiner brukt i lim og tetningslister fra midten av syttitallet og fram til rundt 1990. Produsentene brukte isolerlim både med og uten klorparafiner innenfor samme år. Dette gjør det vanskelig å lage en liste over produsenter og årstall slik som for pcb-ruter.

Er klorparafiner farlig for mennesker?

I likhet med pcb gjør ikke klorparafiner oss akutt syke. Stoffene bygger seg derimot opp i kroppen over tid, og overføres til barn gjennom morsmelk. De kan føre til nedsatt vekst, forsinket utvikling og effekter på hukommelse og læring (det vil si effekter på utvikling av hjernen). De såkalte kortkjedete klorparafinene kan også være kreftfremkallende.

Vinduer med pcb eller klorparafiner utgjør ingen nevneverdig fare så lenge de står i et hus. Det er når de skal skiftes ut det er viktig at de håndteres på en måte slik at disse stoffene ikke slipper ut.

Hvordan kjenne igjen et klorparafinvindu?

Å skille vinduer med klorparafiner fra ufarlige vinduer er ikke lett. Det dreier seg om isolerglassvinduer produsert i perioden 1975-1990. Ikke alle isolerglassruter fra denne perioden inneholder klorparafiner, men det finnes ingen enkel måte å se på rutene hva som er hva.