Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
RIR Næring

Deling av abonnement

Du har flere ulike måter å tilpasse abonnementet slik at det passer best mulig til din livssituasjon. En mulighet er å dele abonnement med en nabo. 

Har både du og naboen din lite avfall? Kunne dere klart dere med et standardabonnement på deling? Den muligheten har dere. To abonnenter som bor i "naturlig naboskap", det vil si bor i samme vei eller deler gårdstun, kan gå sammen om å dele et renovasjonsabonnement. Da får dere ett sett med dunker på deling, og en reduksjon av renovasjonsgebyret. Ta kontakt med oss dersom dere ønsker en slik avtale.