Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
RIR Næring

Felles renovasjonsdunker

Noen naboer finner det hensiktsmessig å bruke en samledunk. Årsaken kan være at renovasjonsbilen ikke kommer seg fram til boligen for å tømme dunkene der, eller at mange boenheter må plassere trilledunkene på et lite areal.

Abonnementet hos kommunen blir registrert på hver enkelt husstand som før, men en person fra en av husholdningene må stå oppført som kontaktperson.

Fellesdunk medfører ingen reduksjon i renovasjonsavgiften.

Man får tildelt (en) større dunk(er) som tilsvarer omtrent det samlede volum som opprinnelig er delt ut til husstandene. (Når to husstander deler dunk til restavfall, får man en 240 liters dunk. 4 husstander deler på en 660 liters dunk, osv.)

Restavfall og bioavfall samles i en knyttet bærepose og kastes i fellesdunken.

Avfall må ikke plasseres utenfor dunken, det være seg restavfall, papp eller andre typer avfall.

Man må være like nøye med kildesorteringen. Kast kun riktig type avfall i dunkene.

Hver husstand vil fremdeles få en sekk for plastavfall. Denne må bæres ned til samlepunktet på hentedagen.