Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
RIR Næring

Kompost

Noen abonnenter foretrekker å kompostere matavfallet sitt selv.

Velger du å kompostere kan du søke kommunen om redusert renovasjonsgebyr. Da må du levere inn bioavfallsdunken, og kan ikke levere matavfall så lenge avtalen gjelder.