Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
RIR Næring

Større dunker

Mengden avfall du leverer kan variere over tid. Enkelte perioder i livet vil du kanskje ha behov for å levere mer enn det du får plass til i de vanlige dunkene våre.

Da kan du bestille større søppeldunker hos oss. Større dunk til papir eller glass- og metallemballasje kan du få uten ekstra kostnad, mens oppgradering av restavfall eller bioavfall vil gi et tillegg i prisen.