Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
RIR Næring

Hytterenovasjon

Hvilke abonnement finnes og hvor er returpunktene.

Kart over returpunktene for hytterenovasjon finner du her.

Alle hytter i RIR-kommunene plikter å ha en renovasjonsordning. Som hytteeier kan du velge mellom to ulike abonnement:

1. Hyttecontainer
Dersom du bruker hytta lite og har liten søppelmengde, er dette et greit alternativ. Du kaster avfallet i samlecontainere som står plassert sentralt i de fleste hytteområder. Velger du dette alternativet slipper du å tenke på hentedagen.

2. Fullt abonnement med kildesortering
Dersom du bruker hytta mye eller ønsker å kildesortere velger du dette abonnementet. Det koster noe mer enn alternativ 1. Du får da utlevert samme utstyr som vanlige husholdninger med standardabonnement og avfallet blir hentet etter samme frekvens som husholdningene.

Disse abonnementene dekker vanlig husholdningsavfall fra hyttelivet. Farlig avfall, elektriske artikler og grovavfall fra byggearbeider, kjellerrydding eller annet søppel som ikke kan kastes i beholderne, leveres til RIRs gjenvinningsstasjon i den enkelte kommune. Det samme gjelder hageavfall.

Kart over hvor nærmeste hyttedunk finner du i hentekalenderen under fanen "returpunkter".