Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
RIR Næring

Farlig avfall og grovavfall

I september er det omsider klart for en ny innsamlingsaksjon for farlig avfall og grovavfall.

Prisen for å levere grovavfall til innsamlingsbilen er nå kr. 100,- per kubikk. Dette er samme pris som på gjenvinningsstasjonene våre. Farlig avfall og elektriske artikler er fortsatt gratis å levere.

Kjørerute

Kjøreplanen  kommer ikke i posten denne gangen, men du finner den her på sida.

Hva tar vi i mot?

Vi tar i mot det du måtte ha stående av farlig avfall fra husholdning. Du kan også komme til bilen med elektriske artikler i alle størrelser, samt grovavfall opp til 200 kg.

Farlig avfall

Det vil blant annet si spillolje, malingsrester, spraybokser, batterier, plantevernmidler og løsemidler. Tomme malingsspann kan vi også ta. Landbruk og næringsliv kan levere spillolje og batterier gratis.

Elektriske artikler

Alle artikler som bruker strøm, enten fra stikkontakt eller batteri, skal behandles som farlig avfall. Derfor tar vi også med disse på innsamlingsrundene våre. Utenom innsamlingsrundene kan elektriske artikler leveres tilbake til forhandler eller våre miljøstasjoner.

Grovavfall

Med grovavfall mener vi for eksempel møbler, sykler, og annet husholdningsavfall som er for stort til at du får det i dunken. I stedet for å kjøre til miljøstasjonen får dere her en mulighet til å bli kvitt det litt nærmere hjemmet.

Tilbudet er begrenset til ca. 200 kg per hustand.

Vi har ikke anledning til å ta i mot hageavfall, matavfall, vinduer, byggeavfall, eternittplater eller bildekk.

Resten av året

Farlig avfall kan leveres helt gratis til våre gjenvinningsstasjoner, i tillegg til enkelte andre returpunkt som er godkjent for mottak av slikt avfall.