Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
RIR Næring

Farlig avfall og grovavfall

I slutten av september starter vi på en ny innsamlingsrunde for farlig avfall og grovavfall.

Vi starter ny innsamlingsrunde mandag 19. september. Ny kjøreplan med riktige tidspunkt finner finner du her på sida.

Antallet stoppesteder er noe redusert fra tidligere, og vi prioriterer stedene med lengst reisevei til gjenvinningsstasjon.

Prisen for å levere grovavfall til innsamlingsbilen er kr. 100,- per kubikk. Dette er samme pris som på gjenvinningsstasjonene våre. Farlig avfall og elektriske artikler er fortsatt gratis å levere.

Kjørerute

Kjøreplanen  er sendt ut med posten, men du finner den også her på sida.

Hva tar vi i mot?

Vi tar i mot det du måtte ha stående av farlig avfall fra husholdning. Du kan også komme til bilen med elektriske artikler i alle størrelser, samt grovavfall opp til 200 kg.

Farlig avfall

Det vil blant annet si spillolje, malingsrester, spraybokser, batterier, plantevernmidler og løsemidler. Tomme malingsspann kan vi også ta. 

Farlig avfall må leveres i tett emballasje som er godt merket med hva den inneholder. Bruk originalemballasjen om du har mulighet til det.

Elektriske artikler

Alle artikler som bruker strøm, enten fra stikkontakt eller batteri, skal behandles som farlig avfall. Derfor tar vi også med disse på innsamlingsrundene våre. Utenom innsamlingsrundene kan elektriske artikler leveres tilbake til forhandler eller våre miljøstasjoner.

Grovavfall

Med grovavfall mener vi for eksempel møbler, sykler, og annet husholdningsavfall som er for stort til at du får det i dunken. I stedet for å kjøre til miljøstasjonen får dere her en mulighet til å bli kvitt det litt nærmere hjemmet.

Tilbudet er begrenset til ca. 200 kg per hustand.

Vi har ikke anledning til å ta i mot hageavfall, matavfall, vinduer, byggeavfall, eternittplater, bildekk eller landbruksplast.

Hjemmehenting

Under innsamlingsaksjonen er det mulig å bestille hjemmebesøk. Tilbudet er beregnet på dere som av ulike grunner ikke selv klarer å bringe avfallet til stoppestedet for innsamlingsbilen.

Hvert besøk vil koste kr. 200,- pluss kr. 100,- per kubikk avfall, og må betales med kort eller Vipps.

Bestilling av hjemmebesøk skjer på telefon 71 21 34 50

Ved bestilling må vi vite hva som skal hentes og hvor stort det er. Ved henting må avfallet være tilgjengelig ved dør, vi går ikke inn i private hjem.

Hjemmebesøkene utføres uavhengig av kjøreplanen for innsamlingsaksjonen. Tidspunkt for henting avtales etter bestilling.

Tilbudet er begrenset til ca. 2 m3 per hustand.

Vi har ikke anledning til å hente hageavfall, matavfall, vinduer, byggeavfall, eternittplater, bildekk, båter eller landbruksplast.

Resten av året

Farlig avfall kan leveres helt gratis til våre gjenvinningsstasjoner, i tillegg til enkelte andre returpunkt som er godkjent for mottak av slikt avfall.