Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
RIR Næring

Farlig avfall og grovavfall

I mars kommer vi på en ny innsamlingsrunde for farlig avfall og grovavfall. 

Tidligere brukere må være oppmerksom på at prisen for å levere grovavfall til innsamlingsbilen nå er kr. 100,- per kubikk. Dette er samme pris som på gjenvinningsstasjonene våre. Endringen skjer for at tilbudet ikke skal slå urimelig ut for de som bruker gjenvinningsstasjonene. Farlig avfall og elektriske artikler er fortsatt gratis å levere.

Hjemmehenting

Også prisen på hjemmehenting er endret. Transporten koster fortsatt kr. 200,-, men i tillegg vil grovavfallet nå koste kr. 100,- per kubikk. Tilbudet er beregnet på dere som av ulike grunner ikke selv klarer å bringe avfallet til stoppestedet for innsamlingsbilen.

Bestilling av hjemmebesøk skjer på telefon 71 21 34 50 så tidlig som mulig. Hentingen kan betales med kort eller Vipps. Siden tilbudet er begrenset kan det lønne seg å være tidlig ute. Hjemmebesøkene tildeles etter først-til-mølla-prinsippet.

Kjørerute

Som vanlig vil kjøreplanen komme i postkassen uka før oppstart, og blir i tillegg annonsert i Romsdals Budstikke og Tidens Krav.

Hva tar vi i mot?

Vi tar i mot det du måtte ha stående av farlig avfall fra husholdning. Du kan også komme til bilen med elektriske artikler i alle størrelser, samt grovavfall opp til 200 kg.

Farlig avfall

Det vil blant annet si spillolje, malingsrester, spraybokser, batterier, plantevernmidler og løsemidler. Tomme malingsspann kan vi også ta. Landbruk og næringsliv kan levere spillolje og batterier gratis.

Elektriske artikler

Alle artikler som bruker strøm, enten fra stikkontakt eller batteri, skal behandles som farlig avfall. Derfor tar vi også med disse på innsamlingsrundene våre. Utenom innsamlingsrundene kan elektriske artikler leveres tilbake til forhandler eller våre miljøstasjoner.

Grovavfall

Med grovavfall mener vi for eksempel møbler, sykler, og annet husholdningsavfall som er for stort til at du får det i dunken. I stedet for å kjøre til miljøstasjonen får dere her en mulighet til å bli kvitt det litt nærmere hjemmet.

Tilbudet er begrenset til ca. 200 kg per hustand.

Vi har ikke anledning til å ta i mot hageavfall, matavfall, vinduer, byggeavfall, eternittplater eller bildekk.

Resten av året

Farlig avfall kan leveres helt gratis til våre gjenvinningsstasjoner, i tillegg til enkelte andre returpunkt som er godkjent for mottak av slikt avfall. Se vår oversikt  for å finne hvor ditt nærmeste returpunkt ligger.