Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
RIR Næring

Slam

På eiendommer med fast bosetting eller virksomheter med toalett tilknyttet slamavskiller, skal slamavskilleren tømmes minst hvert annet år.

Vår entreprenør på slamtjenester er Miljøservice AS. Det blir alltid sendt ut varsel i god tid før septiktømmingen skal utføres.