Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
RIR Næring

Hva skjer med matavfallet?

Avfall er ikke «søppel». Det er en ressurs. Et godt eksempel på dette er at busser, renovasjonsbiler, drosjer og privatbiler i den svenske byen Linköping kjører på miljøvennlig biogass laget av matavfall fra Romsdalsregionen.

Hver uke kjører tre store trailere ut fra RIR-anlegget i Molde med kurs for Linköping i Sør-Sverige. Bilene er fullastet med matavfall fra private husholdninger, butikker og restauranter i Romsdal og Nordmøre. Sluttmottaker av matavfallet vårt er det svenske selskapet Tekniska Verken. Der inngår avfallet fra husholdninger i Romsdal og Nordmøre sammen med store mengder annet organisk avfall fra industri, storkjøkken og husholdninger i produksjonen av store mengder biogass. Biogass som brukes som alternativ for bensin og diesel består av 97 prosent metan. Restproduktet blir biogjødsel, som erstatter kunstgjødsel i landbruket.
 
-Historien om hva som skjer med matavfallet vårt forteller hvor viktig det er at den enkelte gjør en god jobb med kildesortering. Å skille matavfallet fra det andre avfallet, er en av de viktigste jobbene du gjør når det gjelder kildesortering, sier daglig leder i RIR, Jan-Egil Korseberg.
 
-Hvor mye matavfall blir levert til RIR?
-Den gjennomsnittlige mengden i en matavfallsdunk fra en privathusholdning er 3,5 kg i uka. Til sammen blir det cirka 4000 tonn matavfall i året. Matavfallet blir mellomlagret lokalt fram til vi kan fylle opp en trailer og kjøre det til Linköping. Vi har en avtale med avfallsmegleren NG Downstream. Det er de som har en avtale med Tekniska Verken i Sverige, og som sørger for henting og transport.
 
-Er matavfall noe RIR tjener penger på?
-Nei, dette er en avfallstype vi må betale for å bli kvitt. Matavfallet er faktisk vår dyreste avfallsfraksjon.
 
-Hvorfor er det nødvendig å transportere avfallet over så store avstander? Det må da være både rimeligere og mer miljøvennlig å produsere biogass og biogjødsel lokalt?
-Et godt spørsmål. De nærmeste biogassanleggene ligger i Verdal og Oslo, men for tiden er Linköping det beste tilbudet for oss.
 
Foreløpig har vi ingen produksjon av biogass i Møre og Romsdal, med unntak av et lite anlegg på Tingvoll, men dette er noe som kan endre seg. Kanskje blir det opprettet lokale anlegg om noen år. Det har vært diskutert å bygge opp produksjonsanlegg for biogass både i Ørsta/Volda og i Ålesund, opplyser Jan-Egil Korseberg.
 
Så får vi se hvor mange år det tar før busser og biler i Møre og Romsdal bytter ut bensin og diesel med miljøvennlig biogass. Det er bare 20 år siden RIR begynte med kildesortering av matavfall. Fram til 1999 ble mye avfall, også matrester, lagt i deponi og fremdeles tas det ut metangass fra deponiet i Årødalen. Skal vi tippe at det går mindre enn nye 20 år før ringbussen i Molde kjører på biogass?

Dette er bioavfall

Eggeskall
Kaffegrut og filter
Matrester
Nøtteskall
Servietter
Skalldyr
Småbein
Teposer

Dette er IKKE bioavfall

Aske (restavfall)
Bleier (restavfall)
Medisiner (leveres til apotek)
Ekskrementer fra dyr (restavfall)
Gress (hageavfall)
Juletre (hageavfall)
Kvist og greiner (hageavfall)
Knoker (restavfall)
Sneiper (restavfall)
Syrer og baser (farlig avfall)
Treverk (gjenvinningsstasjon)

Er du usikker på hvordan noe skal sorteres kan du sjekke sorteringsguiden.