Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
RIR Næring

På gjenvinnings­stasjonen

Det lønner seg å sortere avfallet hjemme før man drar til gjenvinningsstasjonen. 

Det aller meste kan man levere gratis på gjenvinningsstasjonen. Har du sortert avfallet hjemme er det lettere å skille det man må betale for og det som er gratis. Du slipper også å springe fram og tilbake til de forskjellige containerne. Dette er særlig viktig i Årødalen i Molde da det fort kan oppstå trafikkork.

Bruk gjennomsiktige sekker

Skal du levere avfall i sekk må disse være gjennomsiktige. Bruker du andre typer sekker må de åpnes og eventuelt sorteres på stasjonen. Dette kravet har vi for at våre ansatte skal kunne kontrollere hva slags avfall som havner i de ulike containerne, særlig med tanke på å fange opp brannfarlige gjenstander og annet farlig avfall.

Gjennomsiktige sekker får du kjøpt på de fleste dagligvarebutikker, Biltema, Clas Ohlsson og andre steder som normalt selger avfallssekker.
impregnerttrevirke1.jpg

Impregnert treverk

Impregnert treverk er klassifisert som farlig avfall og må leveres på gjenvinningsstasjonen. (GRATIS inntil 1000 kg)
trevirke2.jpg

Treverk

Kun rent treverk. MDF-plater skal leveres i restavfall.
metall3.jpg

Metall

Kun rent metall. Ikke sammensatte produkter. (GRATIS)
restavfall1.jpg

Brennbart restavfall

Møbler, madrasser, gummi, lær, nylon, sammensatte produkter. 
ikkebrennbartavfall1.jpg

Ikke-brennbart restavfall

Keramikk, porselen, speil, vindu (ikke PCB), fliser, steinprodukter, isolasjonsmatter. 
plastemballasje2.jpg

Plastemballasje

Kun ren emballasje og folie. Ikke hardplast eller sammensatte
produkter. (GRATIS)
papir2.jpg

Papir

Rent papir som aviser, pocketbøker, emballasjekartong/pizzaesker/pappemballasje o.l. (GRATIS) 
papp2.jpg

Bølgepapp

Bølgepapp og større pappesker. (GRATIS)
hageavfall2.jpg

Hageavfall

Gress, busker, greiner og blomster. Ikke stein, plastposer og stakittgjerder. (GRATIS opp til 200kg)
isopor2.jpg

EPS (Isopor)

(GRATIS)
elektriskogelektroniskavfall1.jpg

Elektrisk avfall

Alt som noen gang brukt strøm i form av batteri eller stikkontakt. (GRATIS) 
farligavfall2.jpg

Farlig avfall

Maling, beis, lakk og lim, blekemidler, kluter med løsemidler (legges i tett beholder med vann), kvikksølvtermometer. (GRATIS inntil 1000 kg)
lysstoffror1.jpg

Lysrør og -pærer

(GRATIS inntil 1000 kg)
batterier1.jpg

Batterier

(GRATIS inntil 1000 kg) 
vinduer.jpg

PCB-vinduer

PCB kan finnes i norskproduserte isolerglassvinduer i perioden 1965-1975 og i importerte vinduer til og med 1979. (GRATIS inntil 1000 kg)

vinduer.jpg

Klorparafin-vinduer

Klorparafiner kan finnes i isolerglassruter produsert mellom 1975-1990. (GRATIS inntil 1000 kg) 
glassogmetallemballasje1.jpg

Glass- / Metallemballasje

Aluminiumformer, syltetøy- og barnematglass og lokk, vinflasker, hermetikkbokser o.l. (GRATIS) 
klaerogsko2.jpg

Klær og tekstiler

(GRATIS)
Klærne og tekstilene må pakkes i poser og kastes i containeren til Fretex på gjenvinningsstasjonene. Klær og tekstiler som blir kastet i restavfallscontaineren er avgiftspliktig som restavfall.

Sprayboks.png

Spraybokser

(GRATIS inntil 1000 kg)

Brannslukkings-apparat.png

Brannslukkings-apparater

(GRATIS inntil 1000 kg)