Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
RIR Næring

Ledig stilling: gjenvinningsoperatør

Har du lyst til å være med og drifte Midt-Norges mest moderne sorteringsanlegg?

RIR har ledig fast stilling for en erfaren maskinfører ved anlegget vårt i Årødalen.

Stillingen har varierte arbeidsoppgaver som sortering med gravemaskin og klype, kverning, pressing, pakking, lasting og lossing av avfall fra både husholdning og næringsvirksomheter. Søker må også delta i driften av det nye automatiske sorteringsanlegget for restavfall, rengjøring og vedlikehold av maskiner og utstyr og kunne utføre enkle reparasjoner.

Kvalifikasjonskrav
Den som søker må kunne kjøre truck, hjullaster og gravemaskin med sorteringsgrabb.
Søker må ha maskinførerbevis M4 og M2 og truckførerbevis.

Fagbrev i gjenvinningsfaget, mekanisk- og/eller tekniske fag er ønskelig, men ikke påkrevet. Stillingen innebærer interesse for videreutvikling av kompetanse. Vi vil legge til rette for at den som blir ansatt får mulighet til å ta nødvendig kurs/utdanning for å oppnå relevant fagbrev.

Personlige egenskaper
  • Evne til samarbeid. Vilje og evne til omstilling, egenlæring og interesse for videreutvikling.
  • Evne til å tenke helhetlig, kunne prioritere, velge bort og holde fokus.
  • Ansvarsfølelse til det samfunnsoppdraget man som ansatt i en renovasjonsbedrift har fått tillit til å utøve.

Som medarbeider i RIR kommer du inn i en bransje i stor utvikling med betydelig offentlig interesse. Bedriften har en sterk miljøprofil. Som medarbeider i RIR må du derfor påregne at arbeidsoppgaver kan endres over tid. RIR er sertifisert etter ISO 9001 som blant annet innebærer;

  • at RIR beviser sin evne til å fremskaffe produkter som oppfyller krav fra kunder, lover og forskrifter, og andre parter
  • har som siktemål å bedre kundetilfredshet ved virkningsfull anvendelse av systemet, inkludert prosesser for kontinuerlig forbedring. 
og 14001 som blant annet innebærer
  • en standard som angir krav til et miljøstyringssystem som skal gjøre en organisasjon i stand til å utvikle og iverksette politikk og mål som tar hensyn til lovbestemte krav og informasjon om vesentlige miljøaspekter.

Dette er internasjonale standarder for kvalitet og miljø som er med på å sette rammer for stillingen. 

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt avdelingssjef Vibeke Sommernes, tlf 971 84 711.

Søknad med cv og referanser sendes rir@rir.no senest 30. september