Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
RIR Næring

Farlig avfall fra små næringskunder

Små næringskunder som enkeltmannsforetak og småbedrifter kan levere farlig avfall på våre gjenvinningsstasjoner.

Med små næringskunder mener vi enkeltmannsforetak, bønder og småbedrifter som av og til vil ha behov for å kvitte seg med litt olje, ei malingsbøtte eller lignende. Større aktører som jevnlig produserer farlig avfall kan kontakte vår datterbedrift RIR Næring.

Elektronisk deklarering

Avfallsprodusenten (bedriften) som skal levere farlig avfall er pliktig til å deklarere avfallet før transport til gjenvinningsstasjonen. Dette gjøres i avfallsdeklarering.no
Før dere kan ta i bruk avfallsdeklarering.no må daglig leder/direktør delegere rollen som Administrator i Altinn. Se vedlagte brukerveiledning for å komme i gang med avfallsdeklarering.

Når det er opprettet en bruker på avfallsdeklarering.no har bedriften 2 alternativer:

  1. Bedriften deklarerer avfallet selv før transport til gjenvinningsstasjonen. Avfallet kan da leveres til alle våre stasjoner. Ferdig utfylt skjema skal leveres på gjenvinningsstasjonen sammen med avfallet. Det må fylles ut deklarasjon for hver avfallstype. Om det ikke følger med utskrift av deklarasjonen vil avfallet bli avvist. RIR er pliktig til å melde fra til Fylkesmannen om slike avvik oppstår.
  2. Bedriften delegerer deklareringsansvar til RIR. Dette må administrator gjøre (se brukerveiledningen). Bedriften kan da levere avfallet kun til Molde Gjenvinningsstasjon ved RIRs anlegg i Årødalen. RIR deklarerer avfallet på bedriftens vegne. Denne tjenesten vil bli fakturert bedriften.

Bedriften vil få en kvittering for levert avfall.