Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
RIR Næring

Nye åpningstider

1. april endres åpningstidene på gjenvinningsstasjonene våre.

I Aukra, Gjemnes og Nesset får gjenvinningsstasjonene færre timer åpent på kveld. Til gjengjeld innfører vi lørdagsåpent på alle stasjonene våre.

Lørdagsåpent

De to stasjonene med mest trafikk, Årødalen og Varhol, vil ha åpent annenhver lørdag. Varhol i partallsuker, Årødalen i oddetallsuker. Midsund vil ha åpent den første lørdagen i hver måned. De andre stasjonene vil være åpne hver fjerde lørdag året gjennom.

Ingen av stasjonene vil ha åpent hver lørdag, men vi har prøvd å spre åpningstidene slik at de stasjonene som ligger nærmest hverandre ikke har åpent samme lørdag. Det er fullt mulig å benytte stasjonen i nabokommunen dersom det passer bedre.

Priser

Alle stasjonene bruker nå samme betalingsprinsipp: betaling av restavfall, treverk og gips med hundre kroner per kubikk. Annet avfall er gratis å levere. 

I Årødalen trenger ikke privatkunder til gjenvinningsstasjoner lenger å stoppe på vekta, men kan kjøre rett opp på stasjonen og få hjelp der. Betjeningen har betalingsterminal med seg ute på plassen, og kunden kan kjøre rett ut igjen etterpå uten å måtte stoppe ved bua. Vekta er forbeholdt næringsdrivende med konto.