Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
RIR Næring

Nye åpningstider

Fra 3. januar har flere av gjenvinningsstasjonene nye åpningstider.

Det gjelder Batnfjordsøra, Bersåshaugen, Eide og Rothaugen.

Endringene gjør vi for at hver stasjon skal få åpningstider tilpasset kundegrunnlaget og mengden avfall som leveres, og at vi får en bedre utyttelse av fellesskapets midler.

Lørdagsåpent

Det skal også bli enklere å huske hvilke lørdager stasjonene er åpne. I stedet for å holde åpent hver fjerde uke, får nå hver stasjon en fast lørdag i måneden.
Gjemnes hver 1. lørdag i mnd.
Nesset hver 3. lørdag i mnd.
Aukra hver 1. lørdag i mnd.
Eide hver 3. lørdag i mnd.

Stasjoner uten endringer

Varhol, Årødalen, Midsund og Rauma fortsetter med samme åpningstid som før.