Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
RIR Næring

Administrasjon

Frode Erlandsen

Daglig leder
Tlf: 958 09 319
frode.erlandsen[a]rir.no

Finn Håkon Stølen

Økonomisjef
Tlf: 408 41 027
fhs[a]rir.no

Terje Høystakli

Driftsjef
Tlf: 995 70 748
terje.hoystakli[a]rir.no

Anita Groven

Administrasjonssjef
Tlf: 924 46 511
anita.groven[rir]rir.no

Arne Buseth

Rådgiver
Tlf: 911 37 294
arne.buseth[a]rir.no

Solrun Fisknes

Avd.leder innsamling og kundesenter, lager og transport
Tlf: 454 36 149
solrun.fisknes[a]rir.no

Vibeke M. Sommernes

Avd.leder gjenvinningsstasjoner og farlig avfall
Tlf: 971 84 711
vibeke.sommernes[a]rir.no

Lars-Magnus Sundfør

Miljø-, kvalitets- og sikkerhetsleder
Tlf: 458 82 957
lars-magnus.sundfor[a]rir.no

Vidar Kleppe

Prosjektleder og eiendomsforvalter
Tlf: 908 84 500
vidar.kleppe[a]rir.no