Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
RIR Næring

Drift

Terje Høystakli

Driftsjef
Tlf: 995 70 748
terje.hoystakli[a]rir.no

Vibeke M. Sommernes

Mottaksansvarlig
Tlf: 901 69 650
vibeke.sommernes[a]rir.no

Per Olav Ødegård

Driftstekniker
Tlf: 995 70 758
per.olav.odegaard[a]rir.no

Maskinkjørere: 

Ingbjørn Hanset
Formann
Tlf: 951 27 226
ingbjorn.hanset[a]rir.no

Børge Antonsen
Gøran Gussiås
Jan Olav Slemmen
Thomas Våge
Tor Ivar Hoem

Lager/innkjøp/transport:

Baard Fredvig-Erichsen
Formann
Tlf: 916 92 222
baard[a]rir.no

Marius Stranden
Martin Hindhammer

Gjenvinningsstasjoner:

Werner Harstad
Formann
Tlf: 471 52 085
werner.harstad[a]rir.no

Bjørn Lingen
Fredrik Brunvold
Jim André Gjøvik
Lasse Christian Visnes
Per Einar Hjellnes
Roar Skjerså