Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
RIR Næring

Gjenvinningsstasjon og farlig avfall

Vibeke M. Sommernes

Avdelingsleder
Tlf. 971 84 711
vibeke.sommernes[a]rir.no

Farlig avfall

Werner Harstad
Fagansvarlig og sikkerhetsrådgiver
Tlf: 471 52 085
werner.harstad[a]rir.no

Sjåfør

Ove Morten Holm

Gjenvinningsoperatører

Per Einar Hjellnes, gjenvinningsstasjon
Lasse Christian Visnes, gjenvinningsstasjon
Kristina Ulleland, gjenvinningsstasjon
Erik Malme, gjenvinningsstasjon
German Peña, gjenvinningsstasjon
Josinede da Silva, gjenvinningsstasjon
Bjørn Lingen, omlasting og kompostering