Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
RIR Næring

Gjenvinnings­operatør

Vi har en ledig stilling som gjenvinningsoperatør/ maskinfører ved anlegget vårt i Årødalen.

Søker må ha maskinførerbevis i kl. M2 og M4.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være produksjon av kompost av kvernet hageavfall, sortering, pakking og omlasting av avfall til utgående transport. Andre forefallende oppgaver må regnes med.

Søker bør ha utdanning/erfaring innen agronomi.

Som medarbeider i RIR kommer du inn i en bransje i sterk utvikling og med stor offentlig interesse. Bedriften har en sterk miljøprofil. RIR er sertifisert etter ISO 9001 og 14001, internasjonale standarder for kvalitet og miljø som er med på å sette rammer for vår virksomhet.

Du kan få mer informasjon om stillingen hos avdelingsleder Vibeke Sommernes på telefon 901 69 650 eller epost vibeke.sommernes@rir.no

Søknad med CV sendes på epost til rir@rir.no innen 14.5.21