Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
RIR Næring

Selskapsavtale og forskrifter

De førende dokumentene for RIRs virksomhet.

Selskapsavtale

Vedtatt i medhold av lov om interkommunale selskaper av 29.01.1999. Sist endret 03.05.2019. 
Selskapsavtale RIR IKS

Renovasjonsforskrift

Forskriften trådte i kraft 9.1.2020
Forskrift for tvungen renovasjon i RIR-kommunene

Retningslinjer til renovasjonsforskriften

Retningslinjene trer i kraft 1.1.2021
Retningslinjer til forskrift om husholdningsrenovasjon