Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
RIR Næring

Styret

Styret i RIR består av politisk valgte representanter fra eierkommunene våre, samt en ansattvalgt representant. 

Styremedlemmer 2020-2024

Vibeke Midthaug Sommernes
Kristine Gautvik-Dahl
Nils Christian Harnes
Rolf-Inge Pedersen Hjelseth
Heidi Evelyn Løklingholm (nestleder)
Mari Melbø Rødstøl
Ketil Sorthe
Arild Inge Svensli (leder)
Rune Strand
Gerda Tolaas

4. februar SaklisteProtokoll
25. mars SaklisteProtokoll
29. april Sakliste Protokoll
17. juni Sakliste Protokoll
26. august Sakliste Protokoll
7. oktober Sakliste Protokoll
4. november Sakliste Protokoll
16. desember Sakliste

Møteplan 2021

12. februar Sakliste Protokoll
26. mars Sakliste
Protokoll
30. april Sakliste
Protokoll
18. juni Sakliste
Protokoll
10. september Sakliste
Protokoll
8. oktober Sakliste
Protokoll
12. november Sakliste
Protokoll
10. desember Sakliste
Protokoll

Møteplan 2020

31. januar Sakliste Protokoll
28. februar Sakliste Protokoll
5. mars  Sakliste Protokoll 
27. mars  Sakliste Protokoll 
24. april  Sakliste Protokoll 
5. juni Sakliste Protokoll 
11. juni Sakliste  Protokoll 
24. juni Sakliste Protokoll 
4. september Sakliste Protokoll
16. oktober Sakliste Protokoll
13. november Sakliste  Protokoll
11. desember Sakliste Protokoll

Møteplan 2019

8. februar Sakliste Protokoll
15. mars Sakliste Protokoll
5. april Sakliste Protokoll
3. mai Sakliste Protokoll
13.-14.  juni Sakliste Protokoll
13. september Sakliste Protokoll
18. oktober Sakliste Protokoll
13. desember Sakliste Protokoll

Møteplan 2018

16. mars Sakliste Protokoll
6. april Sakliste Protokoll
4. mai Sakliste Protokoll
15. juni Sakliste Protokoll
7. september Sakliste Protokoll
12. oktober Sakliste Protokoll
16. november Sakliste Protokoll
14. desember Sakliste Protokoll

Møteplan 2017

3. mars Sakliste Protokoll
31. mars Sakliste Protokoll
5. mai Sakliste Protokoll
19. juni Sakliste Protokoll
23. juni Sakliste Protokoll
6. juli Sakliste Protokoll
11. august Sakliste Protokoll
8. september Sakliste Protokoll
13. oktober Sakliste Protokoll
17. november Sakliste Protokoll
15. desember Sakliste Protokoll

Møteplan 2016

12. februar Sakliste Protokoll
11. mars Sakliste Protokoll
29. april Sakliste Protokoll
17. juni Sakliste Protokoll
9. september Sakliste Protokoll
7. oktober Sakliste Protokoll
18. november Sakliste Protokoll
16. desember Sakliste Protokoll