Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
RIR Næring

Naturligavis

Naturligavis er en informasjonsavis fra RIR. Den kommer ut fire ganger i året og sendes til alle beboere i vårt område.

Nr. 4-2019

Hovedsaken i denne utgaven er hva som skjer med plasemballasjen som vi samler inn. I tillegg har representantskapet i RIR vedtatt at innsamling av avfall fortsatt skal utføres av vårt eget selskap, RIR transport AS. Unntaket er Rauma kommune, hvor innsamlingen fortsatt skal anbudsutsettes.

Spesialnummer Rauma 2019

I forbindelse med at Rauma er i ferd med å bli en del av RIR sendte vi i september ut denne spesialutgaven av Naturligavis.

Nr. 3-2019

I denne utgaven har vi blant annet tips til den som ønsker å bygge leskur til dunkene sine, og vi har besøkt Make Brukthandel for en prat om alle de brukbare tingene som blir levert på gjenvinningsstasjonene.

Last ned nr. 3-2019

Nr. 1-2019

En skikkelig gladnyhet denne gangen: i løpet av april begynner vi å holde gjenvinningsstasjonene våre åpne også på lørdager. Rauma kommune blir nytt medlem i RIR. Vi har også tatt en prat med karene som håndterer avfallet når det kommer til anlegget vårt i Årødalen.