Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
RIR Næring

Rauma

Vi ønsker Rauma velkommen til RIR. I løpet av 2019 vil innbyggerne få nytt renovasjonsutstyr, og det blir lagt til rette for økt kildesortering.

Oppdatert 25.6.19

Beholdere til avfall

Utlevering av beholdere blir tre måneder forsinket i forhold til opprinnelig plan. Ny plan er å starte utlevering i august. I tillegg til dagens dunk til papir, vil hustandene få dunker til restavfall, matavfall og glass- og metallemballasje. Vær oppmerksom på at vi ikke starter tømming av dunker før i oktober, så fram til da må dere fortsette å bruke sekkene. Ny forsyning med sekker vil bli delt ut i mai.

Dunkene vil være merket med adresse, så det skal ikke være noen tvil om hvilke dunker som hører til hvilken eiendom

Sekker for restavfall

Det blir delt ut nye sekker for restavfall. På grunn av at vi samtidig registrerer papirdunker tar utdelingen ganske lang tid. Om du står i fare for å gå tom, kan du også hente sekker på servicetorget i kommunen. Sekkene skal brukes til vi starter å tømme dunker mot slutten av andre halvår. Etter årskiftet 2019-2020 vil det ikke lenger være mulig å levere sekker.

Tømmedager

Det blir ingen endringer i hvilken ukedag avfallet hentes. Det er de samme bilene og folkene som henter avfall på de samme dagene som før. Forskjellen vil være at de kommer oftere, slik at de henter matavfall i de ukene de ikke kjører restavfall. I tillegg vil det bli hentet glass- og metallemballasje hver åttende uke, på samme tømmedag som papir og plast.

Hentekalender

Det vil komme en hentekalender for andre halvår i posten. Etter hvert som trilledunkene blir levert ut, blir det mulig å få hentekalender og tømmevarsling i appen Min renovasjon. Samme informasjon finner du også her på nettsida. Vær oppmerksom på at eiendommen ikke vil vises i appen før renovasjonsutstyret er levert ut.

Hytterenovasjon

Endringer i hytterenovasjonen vil ikke skje før i 2020.

Spørsmål?

Kontakt oss på epost rir@rir.no eller tlf. 71 21 34 50. Du finner oss også på facebook.