Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
RIR Næring

Rauma

Vi ønsker Rauma velkommen til RIR. I løpet av 2019 vil innbyggerne få nytt renovasjonsutstyr, og det blir lagt til rette for økt kildesortering.

Oppdatert 8.10.19

Beholdere til avfall

I tillegg til dagens dunk til papir, vil hustandene få dunker til restavfall, matavfall og glass- og metallemballasje. Dunkene vil være merket med adresse, så det skal ikke være noen tvil om hvilke dunker som hører til hvilken eiendom. 

Sekker for restavfall

Fram til du har fått dunker må du fortsette å bruke sekker. Om du står i fare for å gå tom, kan du også hente sekker på servicetorget i kommunen. Etter årskiftet 2019-2020 vil det ikke lenger være mulig å levere sekker.

Tømmedager

Det blir ingen endringer i hvilken ukedag avfallet hentes. Det er de samme bilene og folkene som henter avfall på de samme dagene som før. Forskjellen vil være at restavfallet blir hentet hver fjortende dag, og at de henter matavfall i de ukene de ikke kjører restavfall. I tillegg vil det bli hentet glass- og metallemballasje hver åttende uke, på samme tømmedag som papir og plast.

Hentekalender

Du kan få både hentekalender og tømmevarsling i appen Min renovasjon. Samme informasjon finner du også her på nettsida

Hentekalender for 2.halvår blir sendt ut til alle husholdninger i løpet av uke 24.

Spørsmål?

Kontakt oss på epost rir@rir.no eller tlf. 71 21 34 50. Du finner oss også på facebook.