Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
RIR Næring

Rauma: Presisering

Vi ser det har oppstått en misforståelse i forbindelse med omleggingen av avfallshentingen i Rauma fra 1. oktober.

Oppdatert 9.10.19

Omleggingen til henting av restavfall hver fjortende dag i stedet for hver uke gjelder for alle, også de som ikke har fått dunkene ennå. For de som fortsatt venter på dunker medfører endringen i tømmekalenderen altså at restavfallssekken blir hentet hver fjortende dag, ikke hver uke som før. 

Er du en av dem som fortsatt må bruke sekk, så gjelder fortsatt prinsippet «alt i en sekk». Å sortere ut matavfall er unødvendig fram til matavfallsdunken er på plass. Det blir ikke hentet sekker på de ukene det er tømming av matavfallsdunker.  

Grunnen til at sekker ikke blir hentet i uker med matavfallshenting, er at mat og rest ikke kan hentes på samme bil. Om det er framsatt sortert matavfall i en svart sekk vil ikke renovatøren kunne se hva som er i sekken, og må gå ut fra at det kan være restavfall. 

Etter hvert som dunkene er på plass vil restavfall og bioavfall bli hentet hver sin uke.

J.O. Moen er fortsatt innsamler i Rauma. De kjører etter den planen som RIR gir dem. Det er ingen uenighet mellom RIR og J.O. Moen om denne omleggingen.

Tømmekalenderen

Tømmekalender for andre halvår ble sendt ut med posten i juni. Du kan også få både hentekalender og tømmevarsling i appen Min renovasjon. Samme informasjon finner du også her på nettsida