Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
RIR Næring

Rauma: Sekkeutdeling

Vi er godt igang med utdeling av nye sekker til restavfall i Rauma kommune, men må nå ta pause til august. 

Oppdatert 26.6.19

Utdelingen tar ganske lang tid fordi vi samtidig sjekker papirdunkene og merker dem med en strekkode og en rfid-brikke. Brikkene brukes til å koble dunken til riktig adresse i vårt kunderegister, appen «Min renovasjon» og vår hentekalender på nett. De gjør det også enklere for servicepersonell som skal skifte utstyr eller utføre reparasjoner å finne fram til riktig dunk. I de kommunene som allerede er med i RIR brukes brikken også til å registrere tømminger og følge opp renovatører.

De nye avfallsbeholderne vil ikke komme før etter sommeren. For at ingen skal risikere å gå tom for sekker deler vi nye sekker. Om du ikke ønsker å motta nye sekker (har nok fra før) kan du gi signal ved å knytte en pose til papirdunken, så lar sjåføren være å legge av sekker til deg. 

På grunn av forsinket leveranse fra produsent blir RIR nødt til å utsette utdeling av avfallsbeholdere til innbyggerne til andre halvår. Beholderne som skal brukes til matavfall er levert til lager, men vi venter fortsatt på beholdere til restavfall og glass- og metallemballasje. Dermed velger vi å vente til over sommeren med å starte utlevering, slik at alle beholderne kommer samtidig.

Dunkene leveres ut område for område. Fra vi starter utdelingen vil det ta et par måneder før alle innbyggerne har fått det utstyret de skal ha. I denne perioden må innbyggerne fortsatt bruke sekker. Først når alle abonnenter har fått dunkene sine vil renovatørene gå over fra å hente sekker til å tømme dunker. Vi kommer til å varsle huseier 

Den papirdunken som allerede står ute hos beboerne kommer ikke til å bli skiftet ut. I stedet vil vi de neste ukene gjøre en jobb for å registrere dem inn i vårt system.

Så om du ser en oransjekledd mann som snuser rundt papirdunken etter at renovasjonsbilen har passert, så er det sannsynligvis en av RIRs karer som er på oppdrag. Han kommer til å bruke lengre tid på runden enn renovasjonsbilen, så det er fint om innbyggerne lar papirdunken stå fremme til kvelds på den dagen de har papirtømming den neste måneden.

Spørsmål?

Kontakt oss på epost rir@rir.no eller tlf. 71 21 34 50. Du finner oss også på facebook.