Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
RIR Næring

Priser gjenvinningsstasjon

De fleste avfallstyper kan du levere gratis til våre gjenvinningsstasjoner.

Dette må du betale for

Restavfall, treverk og gips må man betale  kr. 100,- per kubikk for å få levere. Andre avfallstyper er gratis.

Dette kan du levere gratis

For private husholdninger er det gratis å levere følgende fraksjoner til gjenvinningstasjonene:
Papir
Papp
Plastemballasje
Glass- og metallemballasje
Klær og andre tekstiler til gjenbruk
Isopor
Hageavfall (inntil 200 kg)
Metall
Hvitevarer
Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall)
Lysrør/sparepærer
Batterier
Bilbatterier
Farlig avfall (inntil 1000 kg)
Impregnert treverk

Når det gjelder lysrør og sparepærer, EE-avfall og batterier, kan dette også leveres gratis hos forhandlere av slike produkter. 

Bildekk leveres hos forhandler.

Eternitt skal pakkes inn i tett plast før levering.