Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
RIR Næring

Priser abonnement

Det er ulike priser fra kommune til kommune. Det skyldes at de fleste kommunene velger å ha et påslag på våre priser for å dekke inn egne administrasjonskostnader.

Prisen du betaler består av et fastgebyr pluss en pris per dunk du har. Du kan gjøre ulike tilpasninger av abonnementet ditt, som å øke størrelsen på dunkene, inngå kompostavtale eller dele abonnement med en nabo. Dette er endringer som virker inn på hva du betaler.

Ulik pris på ulikt avfall

Dersom du ønsker å øke størrelsen på dunkene vil du oppdage at det er ulike priser på de forskjellige dunkene. Den dyreste dunken du har er den for restavfall, mens den billigste er for papir. Dunken for glass- og metallemballasje er gratis. Disse prisforskjellene har vi for at det skal lønne seg å sortere best mulig.

Aukra kommune

Produkt Størrelse, hentefrekvens                  Pris
Fastgebyr pr. boenhet   1853,-
Fastgebyr hybel (dersom deler dunker med hovedenhet)   909,-
Fastgebyr hytter   1076,-
     
Restavfall 140 l, hver 14. dag 818,-
  240 l, hver 14. dag 1325,-
Matavfall 80 l, hver 14. dag 798,-
  140 l, hver 14. dag 1391,-
Papiravfall 140l, hver 4. uke 0,-
  240 l, hver 4. uke 0,-
Plastavfall 140 l sekk, hver 4. uke 0,-
  240 l sekk, hver 4. uke 0,-

Eide kommune

Produkt Størrelse, hentefrekvens                  Pris
Fastgebyr pr. boenhet   2060,-
Fastgebyr hybel (dersom deler dunker med hovedenhet)   1124,-
Fastgebyr hytter   1311,-
     
Restavfall 140 l, hver 14. dag 908,-
  240 l, hver 14. dag 1504,-
Matavfall 80 l, hver 14. dag 754,-
  140 l, hver 14. dag 1300,-
Papiravfall 140 l, hver 4. uke 225-
  240 l, hver 4. uke 359,-
Plastavfall 140 l sekk, hver 4. uke 173,-
  240 l sekk, hver 4. uke 238,-

Fræna kommune

Produkt Størrelse, hentefrekvens              Pris
Fastgebyr pr. boenhet   1645,-
Fastgebyr hybel (dersom deler dunker med hovedenhet    898,- 
Fastgebyr hytter    1049,- 
     
Restavfall  140 l, hver 14. dag  726,- 
  240 l, hver 14. dag  1172,- 
Matavfall  80 l, hver 14. dag  604,- 
  140 l, hver 14. dag  1039,-
Papiravfall  140 l, hver 4. uke 180,- 
  240 l, hver 4. uke  180,-
Plastavfall  140 l sekk, hver 4. uke  138,- 
  240 l sekk, hver 4. uke 190,-

Gjemnes kommune

Produkt Størrelse, hentefrekvens                Pris
Fastgebyr pr. boenhet   2057,-
Fastgebyr hybel (dersom deler dunker med hovedenhet)   1016,-
Fastgebyr hytter   1145,-
     
Restavfall 140 l, hver 14. dag 853,-
  240 l, hver 14. dag 1376,-
Matavfall 80 l, hver 14. dag 690,-
  140 l, hver 14. dag 1406,-
Papiravfall 140 l, hver 4. uke 0,-
  240 l, hver 4. uke 0,-
Plastavfall 140 l sekk, hver 4. uke 0,-
  240 l sekk, hver 4. uke 0,-

Midsund kommune

Produkt Størrelse, hentefrekvens                   Pris
Fastgebyr pr. boenhet   2186,- 
Fastgebyr hybel (dersom deler dunker med hovedenhet)    1171- 
Fastgebyr hytter    1118,- 
     
Restavfall  140 l, hver 14. dag  834,- 
  240 l, hver 14. dag  1335,- 
Matavfall  80 l, hver 14. dag  679,- 
  140 l, hver 14. dag  1139,- 
Papiravfall  140 l, hver 4. uke 0,- 
  240 l, hver 4. uke 0,- 
Plastavfall  140 l sekk, hver 4. uke 0,- 
  240 l sekk, hver 4. uke  0,-

Molde kommune

Produkt Størrelse, hentefrekvens              Priser
Fastgebyr pr. boenhet  2078,-
Fastgebyr hybel (dersom deler dunker med hovedenhet   973,-
Fastgebyr hytter   1140,-
     
Restavfall 140 l, hver 14. dag 818,-
  240 l, hver 14. dag 1325,-
Matavfall 80 l, hver 14. dag 798,-
  140 l, hver 14. dag 1391,-
Papiravfall 140 l, hver 4. uke 0,-
  240 l, hver 4. uke 0,-
Plastavfall 140 l sekk, hver 4. uke 0,-
  240 l sekk, hver 4. uke 0,-

Nesset kommune

Produkt Størrelse, hentefrekvens               Priser
Fastgebyr pr. boenhet   1521,-
Fastgebyr hybel (dersom deler dunker med hovedenhet)   ,-
Fastgebyr hytter   1435,-
     
Restavfall 140 l, hver 14. dag 675,-
  240 l, hver 14. dag 1309,-
Matavfall 80 l, hver 14. dag 561,-
  140 l, hver 14. dag 1228,-
Papiravfall 140 l, hver 4. uke 166,-
  240 l, hver 4. uke 166,-
Plastavfall 140 l sekk, hver 4. uke 128,-
  240 l sekk, hver 4. uke 128,-