Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
RIR Næring

Priser abonnement

Det er ulike priser fra kommune til kommune. Det skyldes at de fleste kommunene velger å ha et påslag på våre priser for å dekke inn egne administrasjonskostnader.

Prisen du betaler består av et fastgebyr pluss en pris per dunk du har. Du kan gjøre ulike tilpasninger av abonnementet ditt, som å øke størrelsen på dunkene, inngå kompostavtale eller dele abonnement med en nabo. Dette er endringer som virker inn på hva du betaler.

Ulik pris på ulikt avfall

Dersom du ønsker å øke størrelsen på dunkene vil du oppdage at det er ulike priser på de forskjellige dunkene. Den dyreste dunken du har er den for restavfall, mens den billigste er for papir. Dunken for glass- og metallemballasje er gratis. Disse prisforskjellene har vi for at det skal lønne seg å sortere best mulig.

Aukra kommune

Produkt Størrelse, hentefrekvens                  Pris
Fastgebyr pr. boenhet   2124,-
Fastgebyr hybel (dersom deler dunker med hovedenhet)   1041,-
Fastgebyr hytter   1233,-
     
Restavfall 140 l, hver 14. dag 937,-
  240 l, hver 14. dag 1518,-
Matavfall 80 l, hver 14. dag 914,-
  140 l, hver 14. dag 1594,-
Papiravfall 140l, hver 4. uke 0,-
  240 l, hver 4. uke 0,-
Plastavfall 140 l sekk, hver 4. uke 0,-
  240 l sekk, hver 4. uke 0,-

Hustadvika kommune

Produkt Størrelse, hentefrekvens              Pris
Fastgebyr pr. boenhet  2066,-
Fastgebyr hybel (dersom deler dunker med hovedenhet    981,- 
Fastgebyr hytter    1161,- 
     
Restavfall  140 l, hver 14. dag  893,- 
  240 l, hver 14. dag 1426,- 
Matavfall  80 l, hver 14. dag  891,- 
  140 l, hver 14. dag 1544,-
Papiravfall  140 l, hver 4. uke 0,- 
  240 l, hver 4. uke 0,-
Plastavfall  140 l sekk, hver 4. uke  0,- 
  240 l sekk, hver 4. uke0,-

Gjemnes kommune

Produkt Størrelse, hentefrekvens                Pris
Fastgebyr pr. boenhet   2083,-
Fastgebyr hybel (dersom deler dunker med hovedenhet)   1087,-
Fastgebyr hytter   1225,-
     
Restavfall 140 l, hver 14. dag 888,-
  240 l, hver 14. dag 1539,-
Matavfall 80 l, hver 14. dag 883,-
  140 l, hver 14. dag 1505,-
Papiravfall 140 l, hver 4. uke 0,-
  240 l, hver 4. uke 0,-
Plastavfall 140 l sekk, hver 4. uke 0,-
  240 l sekk, hver 4. uke 0,-

Molde kommune

Produkt Størrelse, hentefrekvens              Priser
Fastgebyr pr. boenhet  2134,-
Fastgebyr hybel (dersom deler dunker med hovedenhet   1017,-
Fastgebyr hytter   1192,-
     
Restavfall 140 l, hver 14. dag 866,-
  240 l, hver 14. dag 1385,-
Matavfall 80 l, hver 14. dag 865,-
  140 l, hver 14. dag 1499,-
Papiravfall 140 l, hver 4. uke 0,-
  240 l, hver 4. uke 0,-
Plastavfall 140 l sekk, hver 4. uke 0,-
  240 l sekk, hver 4. uke 0,-

Rauma kommune

Produkt Størrelse, hentefrekvens               Priser
Fastgebyr pr. boenhet  2231,-
Fastgebyr hybel (dersom deler dunker med hovedenhet)   1040,-
Fastgebyr hytter   1231,-
     
Restavfall 140 l, hver 14. dag 934,-
  240 l, hver 14. dag 1516,-
Matavfall 80 l, hver 14. dag 913,-
  140 l, hver 14. dag 1592,-
Papiravfall 140 l, hver 4. uke 0,-
  240 l, hver 4. uke0,-
Plastavfall 140 l sekk, hver 4. uke ,-
  240 l sekk, hver 4. uke ,-