Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
RIR Næring

Priser abonnement

Det er ulike priser fra kommune til kommune. Det skyldes at de fleste kommunene velger å ha et påslag på våre priser for å dekke inn egne administrasjonskostnader.

Prisen du betaler består av et fastgebyr pluss en pris per dunk du har. Du kan gjøre ulike tilpasninger av abonnementet ditt, som å øke størrelsen på dunkene, inngå kompostavtale eller dele abonnement med en nabo. Dette er endringer som virker inn på hva du betaler.

Ulik pris på ulikt avfall

Dersom du ønsker å øke størrelsen på dunkene vil du oppdage at det er ulike priser på de forskjellige dunkene. Den dyreste dunken du har er den for restavfall, mens den billigste er for papir. Dunken for glass- og metallemballasje er gratis. Disse prisforskjellene har vi for at det skal lønne seg å sortere best mulig.

Sist oppdatert: 19.01.22

Aukra kommune

Produkt Størrelse, hentefrekvens                  Pris
Fastgebyr pr. boenhet   2510,-
Fastgebyr hybel (dersom deler dunker med hovedenhet)  1230,-
Fastgebyr hytter   1460,-
     
Restavfall 140 l, hver 14. dag 1108,-
  240 l, hver 14. dag 1797,-
Matavfall 80 l, hver 14. dag 1082,-
  140 l, hver 14. dag 1880,-
Papiravfall 140l, hver 4. uke 0,-
  240 l, hver 4. uke 0,-
Plastavfall 140 l sekk, hver 4. uke 0,-
  240 l sekk, hver 4. uke 0,-

Hustadvika kommune

Produkt Størrelse, hentefrekvens              Pris
Fastgebyr pr. boenhet  2515,-
Fastgebyr hybel (dersom deler dunker med hovedenhet    1195,- 
Fastgebyr hytter    1414,- 
     
Restavfall  140 l, hver 14. dag  1088,- 
  240 l, hver 14. dag 1738,- 
Matavfall  80 l, hver 14. dag 1085,- 
  140 l, hver 14. dag 1880,-
Papiravfall  140 l, hver 4. uke 0,- 
  240 l, hver 4. uke 0,-
Plastavfall  140 l sekk, hver 4. uke  0,- 
  240 l sekk, hver 4. uke0,-

Gjemnes kommune

Produkt Størrelse, hentefrekvens                Pris
Fastgebyr pr. boenhet   2325,-
Fastgebyr hybel (dersom deler dunker med hovedenhet)   1214,-
Fastgebyr hytter   1367,-
     
Restavfall 140 l, hver 14. dag 990,-
  240 l, hver 14. dag 1717,-
Matavfall 80 l, hver 14. dag 986,-
  140 l, hver 14. dag 1680,-
Papiravfall 140 l, hver 4. uke 0,-
  240 l, hver 4. uke 0,-
Plastavfall 140 l sekk, hver 4. uke 0,-
  240 l sekk, hver 4. uke 0,-

Molde kommune

Produkt Størrelse, hentefrekvens              Priser
Fastgebyr pr. boenhet  2350,-
Fastgebyr hybel (dersom deler dunker med hovedenhet   1123,-
Fastgebyr hytter   1309,-
     
Restavfall 140 l, hver 14. dag 971,-
  240 l, hver 14. dag 1534,-
Matavfall 80 l, hver 14. dag 935,-
  140 l, hver 14. dag 1651,-
Papiravfall 140 l, hver 4. uke 0,-
  240 l, hver 4. uke 0,-
Plastavfall 140 l sekk, hver 4. uke 0,-
  240 l sekk, hver 4. uke 0,-

Rauma kommune

Produkt Størrelse, hentefrekvens               Priser
Fastgebyr pr. boenhet  2756,-
Fastgebyr hybel (dersom deler dunker med hovedenhet)   1284,-
Fastgebyr hytter   1521,-
     
Restavfall 140 l, hver 14. dag 1155,-
  240 l, hver 14. dag 1873,-
Matavfall 80 l, hver 14. dag 1128,-
  140 l, hver 14. dag 1967,-
Papiravfall 140 l, hver 4. uke 0,-
  240 l, hver 4. uke0,-
Plastavfall 140 l sekk, hver 4. uke ,-
  240 l sekk, hver 4. uke ,-