Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
RIR Næring

På gjenvinnings­stasjonen

Bruk gjennomsiktige sekker
Skal du levere avfall i sekk må disse være gjennomsiktige. Bruker du andre typer sekker må de åpnes og eventuelt sorteres på stasjonen. Dette kravet har vi for at våre ansatte skal kunne kontrollere hva slags avfall som havner i de ulike containerne, særlig med tanke på å fange opp brannfarlige gjenstander og annet farlig avfall.Gjennomsiktige sekker får du kjøpt på de fleste dagligvarebutikker, Biltema, Clas Ohlsson og andre steder som normalt selger avfallssekker.
Impregnert treverk
Impregnert treverk er klassifisert som farlig avfall og må leveres på gjenvinningsstasjonen. (GRATIS inntil 1000 kg)
Treverk
Kun rent treverk. MDF-plater skal leveres i restavfall.
Metall
Kun rent metall. Ikke sammensatte produkter. (GRATIS)
Brennbart restavfall
Møbler, madrasser, gummi, lær, nylon, sammensatte produkter. 
Ikke-brennbart restavfall
Keramikk, porselen, speil, vindu (ikke PCB), fliser, steinprodukter, isolasjonsmatter. 
Plastemballasje
Kun ren emballasje og folie. Ikke hardplast eller sammensatte produkter. (GRATIS)
Papir
Rent papir som aviser, pocketbøker, emballasjekartong / pizzaesker / pappemballasje o.l. (GRATIS) 
Bølgepapp
Bølgepapp og større pappesker. (GRATIS)
Hageavfall
Gress, busker, greiner og blomster. Ikke stein, plastposer og stakittgjerder. (GRATIS opp til 200kg)
EPS (Isopor)
(GRATIS)
Elektrisk avfall
Alt som noen gang brukt strøm i form av batteri eller stikkontakt. (GRATIS) 
Farlig avfall
Maling, beis, lakk og lim, blekemidler, kluter med løsemidler (legges i tett beholder med vann), kvikksølvtermometer. (GRATIS inntil 1000 kg)
Lysrør og -pærer
(GRATIS inntil 1000 kg)
Batterier
(GRATIS inntil 1000 kg) 
PCB-vinduer
PCB kan finnes i norskproduserte isolerglassvinduer i perioden 1965-1975 og i importerte vinduer til og med 1979. (GRATIS inntil 1000 kg)
Klorparafin-vinduer
Klorparafiner kan finnes i isolerglassruter produsert mellom 1975-1990. (GRATIS inntil 1000 kg) 
Glass- / Metallemballasje
Aluminiumformer, syltetøy- og barnematglass og lokk, vinflasker, hermetikkbokser o.l. (GRATIS) 
Klær og tekstiler
(GRATIS)Klærne og tekstilene må pakkes i poser og kastes i containeren til Fretex på gjenvinningsstasjonene. Klær og tekstiler som blir kastet i restavfallscontaineren er avgiftspliktig som restavfall.
Spraybokser
(GRATIS inntil 1000 kg)
Brannslukkings-apparater
(GRATIS inntil 1000 kg)