Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
RIR Næring

På gjenvinnings­stasjonen

Impregnert treverk
Impregnert treverk er klassifisert som farlig avfall og må leveres på gjenvinningsstasjonen. (GRATIS inntil 1000 kg)
Treverk
Kun rent treverk. MDF-plater skal leveres i restavfall.
Metall
Kun rent metall. Ikke sammensatte produkter. (GRATIS)
Brennbart restavfall
Møbler, madrasser, hardplast, gummi, lær, nylon, sammensatte produkter. 
Ikke-brennbart restavfall
Keramikk, porselen, speil, vindu (ikke PCB), fliser, steinprodukter, isolasjonsmatter. 
Plastemballasje
Kun ren emballasje og folie. Ikke hardplast eller sammensatte produkter. (GRATIS)
Papir
Rent papir som aviser, pocketbøker, emballasjekartong / pizzaesker / pappemballasje o.l. (GRATIS) 
Bølgepapp
Bølgepapp og større pappesker. (GRATIS)
Hageavfall
Gress, busker, greiner og blomster. Ikke stein, plastposer og stakittgjerder. (GRATIS opp til 200kg)
EPS (Isopor)
(GRATIS)
Elektrisk avfall
Alt som noen gang brukt strøm i form av batteri eller stikkontakt. (GRATIS) 
Farlig avfall
Maling, beis, lakk og lim, blekemidler, kluter med løsemidler (legges i tett beholder med vann), kvikksølvtermometer. (GRATIS inntil 1000 kg)
Lysrør og -pærer
(GRATIS inntil 1000 kg)
Batterier
(GRATIS inntil 1000 kg) 
PCB-vinduer
PCB kan finnes i norskproduserte isolerglassvinduer i perioden 1965-1975 og i importerte vinduer til og med 1979. (GRATIS inntil 1000 kg)
Klorparafin-vinduer
Klorparafiner kan finnes i isolerglassruter produsert mellom 1975-1990. (GRATIS inntil 1000 kg) 
Glass- / Metallemballasje
Aluminiumformer, syltetøy- og barnematglass og lokk, vinflasker, hermetikkbokser o.l. (GRATIS) 
Klær og tekstiler
(GRATIS)Klærne og tekstilene må pakkes i poser og kastes i containeren til Fretex på gjenvinningsstasjonene. Klær og tekstiler som blir kastet i restavfallscontaineren er avgiftspliktig som restavfall.
Spraybokser
(GRATIS inntil 1000 kg)
Brannslukkings-apparater
(GRATIS inntil 1000 kg)