Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
RIR Næring

Bygging av leskur

Vurderer du å bygge stativ eller leskur til avfallsdunkene? Det kan være en god løsning for å unngå at dunkene snør ned eller blåser vekk.

For å få et godt leskur er det noen forutsetninger du bør tenke gjennom.

Henteavstand er 3 meter fra veiskulder. Bygges skuret lengre fra vei må dunkene settes fram på hentedag.

Leskur kan med fordel bygge slik at dunkene kan stå med håndtaket ut mot veien for enkel tilgang.

Unngå terskler og store høydeforskjeller.

Dersom leskur bygges med dører eller låsemekanismer, må disse være åpnet på hentedag. Renovatøren skal ha uhindret tilgang til dunkene når han kommer.

De oppgitte størrelsene er veiledende. Ta høyde for at lokket skal kunne åpnes.

Tenk gjennom om renovasjonsbehovet kan endre seg over tid. Det er for eksempel mange småbarnsfamilier som velger å ha større dunker i noen år, eller naboer som blir enige om å dele på større dunker. Da kan det være lurt å ha planlagt for det allerede i byggefasen, slik at skuret ikke blir for trangt senere.

Standardutstyret for en husholdning består av fire dunker

Bioavfall (80 l)
Papir (140 l)
Glass- og metallemballasje (140 l)
Restavfall (140 l)

I tillegg kommer sekker til plastemballasje.

Så mye plass krever beholderne

Volum

80 liter

140 liter

240 liter

360 liter

660 liter

Høyde

95 cm

110 cm

110 cm

110 cm

120 cm

Bredde

44 cm

48 cm

58 cm

75 cm

130 cm

Dybde

50 cm

55 cm

72 cm

80 cm

80 cm

Antall hjul

2

2

2

2

4


Den minste dunken brukes kun til bioavfall, mens de andre dunkene kan kombineres til en løsning som passer for dere.