Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
RIR Næring

Hvor blir det av?

Bioavfall

Innholdet i biodunken din blir omlastet på RIR-anlegget i Årødalen før det transporteres til biogassanlegg. Her blir det lagt i store utråtningstanker hvor de samler opp gassen som dannes når avfallet brytes ned. Gassen renses og brukes som drivstoff til kjøretøy.

Plastemballasje

Plasten blir pakket i baller i Årødalen, før den fraktes til sorteringsanlegg i Tyskland. Derfra går de ulike plastkvalitetene til fabrikker i hele Europa.

Papp og papir

Aviser og magasiner sendes til Norske Skogs papirfabrikk på Skogn i Nord-Trøndelag. Bølgepapp ender hos Peterson på Ranheim i Trondheim, hvor det lages ny papp. Drikkekartongene blir sortert ut og fraktes til Fiskeby Board i Norrköping. Her blir det laget ny emballasjepapp, blant annet pizzaesker.

Restavfall

Det som blir igjen når du har sortert ut alt som kan gå til materialgjenvinning eller biogass sendes til energigjenvinning, hovedsakelig i Ålesund, men også ved fjernvarmeanlegg i Sverige.