Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
RIR Næring

Hvorfor kildesortering

Det er forlengst slutt på den tiden da avfall bare ble kastet på søppelfyllinga. Nå er målet å gjenvinne så mye som mulig.

Å kildesortere betyr å sortere avfallet så nærme kilden som mulig, altså før de ulike avfallstypene blir blandet sammen i søppelbøtta. Slik får vi skilt de materialene som kan gjenvinnes fra det avfallet som skal gå til forbrenning og bli fjernvarme.

Når vi sorterer fanger vi også opp de avfallstypene som inneholder farlige stoffer, slik at disse kan bli behandlet på riktig måte og ikke bidrar til mer forurensning enn nødvendig.

Gjenvinning

Nesten alt avfall vi håndterer går til gjenvinning, enten til nye materialer eller til energi som biogass og fjernvarme. Gjenvinning av avfall til nye råstoffer krever mindre energi enn utvinning av nye råstoffer fra naturen.